• بدون عنوان 1338
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 95 * 55 سانتی متر
  • امضا شده "صدر" (پایین راست)
آرتچارت | تئاتر زندگی از بهاره نوبی
تئاتر زندگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | جدایی از آیسی و سوت
جدایی
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,000
1,050 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 31 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رها رئیس‌نیا
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€15,000
17,341 دلار آمریکا
-
€20,000
23,121 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | دو لته از اشکان صانعی
دو لته
برآورد
£1,600
2,232 دلار آمریکا
-
£2,000
2,789 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه الگوهای بی‌پایان از نرگس هاشمی
بدون‌عنوان از مجموعه الگوهای بی‌پایان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | مرد و اسب از مسعود فخاری
مرد و اسب
برآورد
€800
974 دلار آمریکا
-
€1,000
1,217 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400
آرتچارت | جشن از پرهام قلمدار
جشن
برآورد
£800
1,053 دلار آمریکا
-
£1,200
1,579 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401