برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
- £15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,750
17,822 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری بی بی ذوقی

آرتچارت | کاکتوس از بی بی ذوقی
کاکتوس
برآورد
£6,000
7,456 دلار آمریکا
-
£8,000
9,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,313 دلار آمریکا
27.429%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | گل‌های تابستانی از بی بی ذوقی
گل‌های تابستانی
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,250
17,123 دلار آمریکا
9.259%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | رامو از بی بی ذوقی
رامو
برآورد
€3,000
3,149 دلار آمریکا
-
€5,000
5,248 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,723 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,517 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,455 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,579 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+7.096%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چرا پشت سرم از غازی باکر
چرا پشت سرم
برآورد
€14,900
16,227 دلار آمریکا
-
€16,800
18,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
€19,000
20,693 دلار آمریکا
19.874%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ از ایرج اسکندری
بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بیروت از جميل ملاعب
بیروت
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$20,160
101.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402