آرتچارت | خیال معشوق از هادی روشن ضمیر
خیال معشوق
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | دگردیسی از امیر مسعود اخوان جم
دگردیسی
برآورد
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
88,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
5.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397