• 8 قانون تلفیقی 9 1361
  • رنگ روغن، جوهر و کولاژ روی تخته
  • مجسمه
  • 46 * 38 * 163 سانتی متر
برآورد
£20,000
27,598 دلار آمریکا
- £30,000
41,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
41.12%
سایر آثار هنری داگلاس عبدل

آرتچارت | دیالوگو فنیسیو (گفتگوی فنیقی) از داگلاس عبدل
دیالوگو فنیسیو (گفتگوی فنیقی)
برآورد
£12,000
14,912 دلار آمریکا
-
£18,000
22,369 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,240
18,939 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | م=آب # 23 از داگلاس عبدل
م=آب # 23
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,160
27,818 دلار آمریکا
15.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | فرض کریاد از داگلاس عبدل
فرض کریاد
برآورد
£5,000
6,213 دلار آمریکا
-
£7,000
8,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,891 دلار آمریکا
5.833%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,833 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,355 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,015 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+15.938%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چطوری؟ شام حاضر است! از ژازه تباتبایی
چطوری؟ شام حاضر است!
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394