• 8 قانون تلفیقی 9 1361
  • رنگ روغن، جوهر و کولاژ روی تخته
  • مجسمه
  • 46 * 38 * 163 سانتی متر
برآورد
£20,000
27,598 دلار آمریکا
- £30,000
41,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
41.12%
آرتچارت | چطوری؟ شام حاضر است! از ژازه تباتبایی
چطوری؟ شام حاضر است!
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394