برآورد
£7,000
8,705 دلار آمریکا
- £10,000
12,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
726.471%
سایر آثار هنری ابتسام عبد العزيز

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 87,365 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,705 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,436 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+726.471%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (کوه تملپیس) از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان (کوه تملپیس)
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£57,150
71,020 دلار آمریکا
128.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز از هدیه شفیعی
آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396