آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$650
-
$950
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | ابژه‌ی شکست خورده شماره 4 از شاپور پویان
ابژه‌ی شکست خورده شماره 4
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | پرتره‌ی مذکر 1 از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی مذکر 1
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£230
315 دلار آمریکا
81.64%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | نوازنده از حسین مادی
نوازنده
برآورد
€730
779 دلار آمریکا
-
€920
982 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
3.03%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از پاول گیراگوسیان
بدون عنوان
برآورد
€740
790 دلار آمریکا
-
€1,100
1,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
€750
800 دلار آمریکا
18.478%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از پاول گیراگوسیان
بدون عنوان
برآورد
€740
790 دلار آمریکا
-
€1,100
1,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
13.043%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از قاسم حاجی زاده
بدون عنوان
برآورد
$2,200
-
$3,000
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
€1,800
1,956 دلار آمریکا
-
€2,500
2,717 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,500
2,717 دلار آمریکا
16.279%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 21 تیر 1403
آرتچارت | منظر از ازکیل باروخ
منظر
برآورد
€300
320 دلار آمریکا
-
€400
427 دلار آمریکا
قیمت فروش
€900
961 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403