• در آینه‌ی عشق 1387
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 110 * 75 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی پایین راست، امضا شده و تاریخ خورده 2008 به انگلیسی پایین چپ، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
40%
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
قیمت فروش
22,000,000,000﷼
44,670 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بهشت خانواده 0از مجموعه‌ی بال‌های در حال سوختن) از فرح اصولی
بهشت خانواده 0از مجموعه‌ی بال‌های در حال سوختن)
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | مناجات‌های بی‌پایان 6 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
مناجات‌های بی‌پایان 6
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1395
آرتچارت | رومی - کتاب مثنوی معنوی 2 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
رومی - کتاب مثنوی معنوی 2
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | بدون عنوان از هوغيت كالاند
بدون عنوان
برآورد
£30,000
41,396 دلار آمریکا
-
£40,000
55,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
41,728 دلار آمریکا
13.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
34,518 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | نشانه‌های حیات از قاسم روزخوش
نشانه‌های حیات
برآورد
 
قیمت فروش
125.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان (درختان) از جاذبیه سری
بدون عنوان (درختان)
برآورد
£20,000
26,368 دلار آمریکا
-
£30,000
39,552 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,760
43,191 دلار آمریکا
31.04%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395