• بدون عنوان 1382
  • اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 96.5 * 71.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده ه کالاند 2003 ونیز-کالیفرنیا پشت اثر
    ابعاد قاب‌شده: 77 * 102.5 سانتی‌متر 
برآورد
£30,000
41,396 دلار آمریکا
- £40,000
55,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
41,728 دلار آمریکا
13.6%
سایر آثار هنری اوغيت الخوری كالان

آرتچارت | بدروم روی قایق 1 از هوغيت كالاند
بدروم روی قایق 1
برآورد
€30,000
34,682 دلار آمریکا
-
€40,000
46,243 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
45,087 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هوغيت كالاند
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اوغيت الخوری كالان
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,441 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 65,055 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.107%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | در جست‌وجوی امید از مهدی قدیانلو
در جست‌وجوی امید
برآورد
 
قیمت فروش
712.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 اسفند 1397
آرتچارت | اکوگرافی از قاسم روزخوش
اکوگرافی
برآورد
€10,000
12,048 دلار آمریکا
-
€15,000
18,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
€40,000
48,193 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 12 آذر 1399
آرتچارت | 10765 صفحه از هدیه شفیعی
10765 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392