برآورد
€1,500
1,705 دلار آمریکا
- €2,000
2,273 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,900
2,159 دلار آمریکا
8.571%
آرتچارت | بدون عنوان شماره 14 از فرامرز پیلارام
بدون عنوان شماره 14
برآورد
€1,000
1,136 دلار آمریکا
-
€1,500
1,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,818 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرِیت + مولر - 11 آذر 1400