• بدون عنوان شماره 14 1354
  • ترکیب مواد و کولاژ روی کاغذ
  • نقاشیخط
  • 30 * 30 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست، مجددا امضا شده، لوکیشن و تاریخ خورده تهران پشت اثر روی لیبل
برآورد
€1,000
1,136 دلار آمریکا
- €1,500
1,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,818 دلار آمریکا
28%
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دریاچه از محمد احصایی
دریاچه
برآورد
£700
909 دلار آمریکا
-
£1,000
1,299 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,688
2,192 دلار آمریکا
98.588%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399