فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1395
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | صبح 7 از پوران جین‌چی
صبح 7
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | صبح 6 از پوران جین‌چی
صبح 6
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی از ابول عتیقه‌چی
ترکیب‌بندی
برآورد
€800
909 دلار آمریکا
-
€1,000
1,136 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اَدر - 21 آذر 1397
آرتچارت | ذکر الله از محمد احصایی
ذکر الله
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 آبان 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$12,000
40%
تاریخ حراج
کلارک - 20 مهر 1399