فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1390
برآورد
قیمت فروش
49.286%
آرتچارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$78,500
7.647%
تاریخ حراج
بونامز - 25 آبان 1401
آرتچارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$78,500
7.647%
تاریخ حراج
بونامز - 25 آبان 1401
آرتچارت | عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) | از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) |
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,000,000,000﷼
115,625 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | باد الهی از علی بنی صدر
باد الهی
برآورد
 
قیمت فروش
270%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
61%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | مدلِ سانسور شده‌ در لباس شنا از فرهاد مشیری
مدلِ سانسور شده‌ در لباس شنا
برآورد
 
قیمت فروش
112.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | غروب آفتاب در شهر سلام از سعاد العطار
غروب آفتاب در شهر سلام
برآورد
£8,000
9,949 دلار آمریکا
-
£12,000
14,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
602.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
48,400,000,000﷼
87,365 دلار آمریکا
7.556%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از نوری آیِم
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,532 دلار آمریکا
-
£8,000
10,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
£95,250
119,577 دلار آمریکا
1260.714%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403