فروش در - خانه حراج
19 فروردین 1393
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | از مجموعه‌ی رز و بلبل از رضا درخشانی
از مجموعه‌ی رز و بلبل
برآورد
€20,000
24,375 دلار آمریکا
-
€25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
24,375 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حامد صدر ارحامی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از علی نصیر
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | آینه‌ی زمان از رضا درخشانی
آینه‌ی زمان
برآورد
 
قیمت فروش
2.14%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن بروجنی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | گل رز و بلبل از رضا درخشانی
گل رز و بلبل
برآورد
 
قیمت فروش
71.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1395
آرتچارت | دلقک مشکل‌دار بهمراه خرس‌هایش از آویش خبره زاده
دلقک مشکل‌دار بهمراه خرس‌هایش
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | رز و بلبل از رضا درخشانی
رز و بلبل
برآورد
 
قیمت فروش
3.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | رز و بلبل از رضا درخشانی
رز و بلبل
برآورد
 
قیمت فروش
0.815%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388