20 اسفند 1399
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
- £300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,325 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,020 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,835 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.214%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سبزه از حسین مادی
سبزه
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,974 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | پسرهای باکره، شکوفه‌های خونین 02 از شهاب فتوحی
پسرهای باکره، شکوفه‌های خونین 02
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,200
1,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,170
1,426 دلار آمریکا
17%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400