• مجموعه‌ی چشم‌انداز آسمان 1396
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 54.5 * 54.5 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده 2017 پایین چپ
    قاب‌نشده
16 اردیبهشت 1401
برآورد
$7,500 - $7,500
فروخته نشده
سایر آثار هنری قاسم روزخوش

آرتچارت | سیزدهمین رقص از قاسم روزخوش
سیزدهمین رقص
برآورد
€18,000
18,330 دلار آمریکا
-
€20,000
20,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€45,000
45,825 دلار آمریکا
136.842%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 30 تیر 1401
آرتچارت | اکوگرافی از قاسم روزخوش
اکوگرافی
برآورد
€10,000
12,048 دلار آمریکا
-
€15,000
18,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
€40,000
48,193 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 12 آذر 1399
آرتچارت | مادرید از قاسم روزخوش
مادرید
برآورد
€6,000
7,134 دلار آمریکا
-
€8,000
9,511 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 21 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,601 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,003 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.069%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت 5 از نازنین نوروزی
بیروت 5
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400