• 10211 صفجه 1390
  • اکریلیک و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 76.2 * 76.2 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2012 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
21 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
233.333%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,637 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,232 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,577 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.615%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | دروازه‌ی ابدی از مهدی قدیانلو
دروازه‌ی ابدی
برآورد
HK$180,000
23,047 دلار آمریکا
-
HK$280,000
35,851 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$482,600
61,793 دلار آمریکا
109.826%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 آذر 1402
آرتچارت | در جست‌وجوی امید از مهدی قدیانلو
در جست‌وجوی امید
برآورد
 
قیمت فروش
712.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 اسفند 1397