هانیبال سروجی

لبنان | 1335
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
26 خرداد 1400
تعداد حضور
3
تعداد آثار
7
میانگین قیمت فروش
2,254 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
1,503 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
2,081 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
16.667%
میانگین رشد ارزش آثار
25.806%