• بدون عنوان 1398
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 22 * 22 سانتی متر
  • در خلق این اثر از شعله بر روی رنگ‌ماده و بوم استفاده شده است.

برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
- €1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
سایر آثار هنری هانیبال سروجی

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | اسب از هانیبال سروجی
اسب
برآورد
€5,500
6,358 دلار آمریکا
-
€6,500
7,514 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | از مجموعه کویر از هانیبال سروجی
از مجموعه کویر
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,254 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,503 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.806%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
180,000,000﷼
1,565 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | به شیوه صنع‌الملک حاج آقا موش گرفته از اردشیر محصص
به شیوه صنع‌الملک حاج آقا موش گرفته
برآورد
€2,000
2,251 دلار آمریکا
-
€3,000
3,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,251 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
-
£1,500
2,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,812 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400