• زمین 1391
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 25 * 228 سانتی متر
  • در خلق این اثر از شعله بر روی رنگ‌ماده و بوم استفاده شده است.

برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
- €5,500
6,358 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | دریا از هانیبال سروجی
دریا
برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
-
€5,500
6,358 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400