تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

فست فوروارد 3 - فریا اسپیناس
10 شهریور 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والس از امیر‌شاهرخ فر‌یوسفی
والس
برآورد
1,000,000,000﷼
2,030 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان از محمدرضا یزدی
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | جنگ (رخش و همای) از الهام فلاحی
جنگ (رخش و همای)
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
17,686 دلار آمریکا
242.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398