• ای ساقی 1333
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 53.5 * 65.5 سانتی متر
  • امضا شده "کاظمی. ه" و تاریخ خورده "1954" (بالا چپ)
برآورد
€5,000
5,306 دلار آمریکا
- €8,000
8,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,306 دلار آمریکا
23.077%
آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سر در فر از طلا مدنی
سر در فر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$6,350
49.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 اسفند 1402
آرتچارت | منظره‌ی شهری از اسادور بزدیکیان
منظره‌ی شهری
برآورد
€4,000
4,269 دلار آمریکا
-
€6,000
6,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,336 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | الگوهای عرب از افسون  
الگوهای عرب
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ممدوح کاشلان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,556
4,464 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 فروردین 1398
آرتچارت | لال دالیاس از فریدون آو
لال دالیاس
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,000
20%
فروش در
تاریخ حراج
آرتیانا - 8 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388