• مِدیتِیشِن 1332
  • رنگ‌روغن روی فیبر
  • نقاشی
  • 50 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده بالا چپ.
    امضا شده و تیتر خورده پشت اثر.
فروش در - خانه حراج
16 خرداد 1397
برآورد
قیمت فروش
60.714%
آرتچارت | زیر جریان آب از مهدی قدیانلو
زیر جریان آب
برآورد
 
قیمت فروش
614.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,782 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | مردی با شنل از طلا مدنی
مردی با شنل
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 تیر 1394
آرتچارت | شاخه های سفید از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
 
قیمت فروش
34.615%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شهلا حبیبی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,080
44%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402