• بدون عنوان 1385 - 1387
  • چاپ عکس روی بوم
  • چاپ
  • 114 * 144 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 4
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
16.667%
آرتچارت | آدم و حوا از رضا بانگیز
آدم و حوا
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,400 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1 از فرهاد احرارنیا
دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$10,000
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | برندهای تولیور از حسن حجاج
برندهای تولیور
برآورد
 
قیمت فروش
5.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | برج از زیاد انتر
برج
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | برج خلیفه از زیاد انتر
برج خلیفه
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400