• برج 1389
  • چاپ سیلور سیاه و سفید
  • چاپ
  • 119 * 119 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
  • ابعاد قاب‌شده: 125 * 125 سانتی‌متر
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
- £8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
سایر آثار هنری زیاد عنتر

آرتچارت | برج خلیفه از زیاد انتر
برج خلیفه
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | هیفا وهبی از زیاد انتر
هیفا وهبی
برآورد
£6,000
7,451 دلار آمریکا
-
£8,000
9,934 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
12,616 دلار آمریکا
45.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مکه I (از سری منقضی شده) از زیاد انتر
مکه I (از سری منقضی شده)
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,528 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,057 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,743 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.786%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | جریانی از نیکی در شهر از محمد الرواس
جریانی از نیکی در شهر
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,738
7,871 دلار آمریکا
129.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1 از فرهاد احرارنیا
دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$10,000
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400