• بدون عنوان
  • اکریلیک و چاپ دیجیتال روی بوم
  • چاپ
  • 98.8 * 127.9 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
  • امضا شده به فارسی و شماره خورده 2/5 پایین چپ
فروش در - خانه حراج
19 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
48.571%
سایر آثار هنری حسین خسروجردی

آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
221.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | تضاد و تعادل از حسین خسروجردی
تضاد و تعادل
برآورد
 
قیمت فروش
118.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,650 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,207 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,293 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.983%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شادی کنار جاجرود از رضا بانگیز
شادی کنار جاجرود
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$3,810
61.9%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عبدالله ماء رموز عراقی از ضیا عزاوی
عبدالله ماء رموز عراقی
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,375
3,126 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401