• بدون عنوان
  • اکریلیک و چاپ دیجیتال روی بوم
  • چاپ
  • 98.8 * 127.9 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
  • امضا شده به فارسی و شماره خورده 2/5 پایین چپ
فروش در - خانه حراج
19 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
48.571%
آرتچارت | شادی کنار جاجرود از رضا بانگیز
شادی کنار جاجرود
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$3,810
61.9%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عبدالله ماء رموز عراقی از ضیا عزاوی
عبدالله ماء رموز عراقی
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,375
3,126 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401