• پرتره‌ی هنرمند هند عدنان 1378
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 35 * 50 سانتی متر
  • امضا شده "ابراهیم الدسوقی" و تاریخ خورده "99" به عربی
    قاب‌شده
برآورد
£8,000
11,183 دلار آمریکا
- £12,000
16,774 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
14,258 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری ابراهیم الدسوقی

آرتچارت | طبیعت بی‌جان I از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان I
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
9.714%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان II از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان II
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,520
14,327 دلار آمریکا
64.571%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,712 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,224 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,782 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پخش دلقک از طلا مدنی
پخش دلقک
برآورد
£3,000
3,716 دلار آمریکا
-
£5,000
6,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
12,387 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 تیر 1398
آرتچارت | مردی با شنل از طلا مدنی
مردی با شنل
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 تیر 1394