برآورد
kr.30,000
4,289 دلار آمریکا
- kr.40,000
5,718 دلار آمریکا
قیمت فروش
kr.130,000
18,585 دلار آمریکا
271.429%
سایر آثار هنری ایران درودی

آرتچارت | بدون عنوان از ایران درودی
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,071 دلار آمریکا
-
€1,500
1,607 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,450
4,768 دلار آمریکا
256%
تاریخ حراج
دروت استیمیشن - 5 اردیبهشت 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی سوررئالیستی از ایران درودی
ترکیب‌بندی سوررئالیستی
برآورد
Fr.1,000
1,012 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,518 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.3,000
3,037 دلار آمریکا
140%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 18 آذر 1398
آرتچارت | لومیر از ایران درودی
لومیر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 آبان 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,552 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,334 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,113 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+81.918%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت از جميل ملاعب
بیروت
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$20,160
101.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رئوف رفاعی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,207 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 فروردین 1397