• بدون عنوان (آبی) 1369
  • رنگ روغن روی بوم، کشیده نشده
  • نقاشی
  • 76 * 37 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
- £4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,546 دلار آمریکا
15%
سایر آثار هنری جعفر روح بخش

آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌تورگ - 21 مرداد 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی طلسمی قرمز از جعفر روح بخش
ترکیب‌بندی طلسمی قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
11.57%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,698 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,472 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,994 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.201%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از واحد خاکدان
بدون عنوان
برآورد
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
3,107 دلار آمریکا
17.949%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه خانواده از قاسم حاجی زاده
بدون عنوان از مجموعه خانواده
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | از مجموعه ستون ها از مهدی سحابی
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398