• گل‌ها 1369
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 24 * 30 سانتی متر
  •  امضا شده "جعفر" و تاریخ خورده "1991" (پایین راست)
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
- £2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
32%
سایر آثار هنری جعفر روح بخش

آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌تورگ - 21 مرداد 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی طلسمی قرمز از جعفر روح بخش
ترکیب‌بندی طلسمی قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
11.57%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,698 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,472 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,994 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.201%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محسن احمدوند
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
180,000,000﷼
1,565 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
165,000,000﷼
1,435 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399