• گل‌ها 1369
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 24 * 30 سانتی متر
  •  امضا شده "جعفر" و تاریخ خورده "1991" (پایین راست)
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
- £2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
32%
آرتچارت | بدون عنوان از محسن احمدوند
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
180,000,000﷼
1,565 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
165,000,000﷼
1,435 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
-
£1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,148
1,596 دلار آمریکا
23.5%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | شش دانه برای یک پرنده از سمیر رافی
شش دانه برای یک پرنده
برآورد
€800
860 دلار آمریکا
-
€1,200
1,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,290 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402