فروش در - خانه حراج
21 بهمن 1393
برآورد
قیمت فروش
5%
سایر آثار هنری جلال سپهر

آرتچارت | از مجموعه محدوده قرمز از جلال سپهر
از مجموعه محدوده قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,211 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,123 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,873 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016
آثار هنری مشابه

آرتچارت | درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی" از عباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,200
1,446 دلار آمریکا
-
£1,500
1,807 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,012 دلار آمریکا
85.185%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401
آرتچارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£1,000
1,251 دلار آمریکا
-
£1,500
1,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | دفتر یادداشت شهر از مجید کورنگ بهشتی
دفتر یادداشت شهر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391