فروش در - خانه حراج
21 بهمن 1393
برآورد
قیمت فروش
40%
آرتچارت | سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | آتشفشان #1 از گوهر دشتی
آتشفشان #1
برآورد
€6,000
5,882 دلار آمریکا
-
€7,000
6,862 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
2,941 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
حراج میتینگ آرت - 9 مهر 1401
آرتچارت | درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی" از عباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,200
1,446 دلار آمریکا
-
£1,500
1,807 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,012 دلار آمریکا
85.185%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه سفیدبرفی)
برآورد
 
قیمت فروش
4.651%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه وقتی که می‌مردی از رعنا جوادی
بدون‌عنوان از مجموعه وقتی که می‌مردی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | فرشته‌ها از حجت امانی
فرشته‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام) از آرمان استپانیان
قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام)
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | تحمل  عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت از فرهاد مشیری
تحمل عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان (بخشی از پروژه‌ی تمدن، الکی یا واقعی) از فؤاد الخوري
بدون عنوان (بخشی از پروژه‌ی تمدن، الکی یا واقعی)
برآورد
£2,000
2,637 دلار آمریکا
-
£3,000
3,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,326 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401