• بدون عنوان (از مجموعه آب و فرش ایرانی) 1382
  • عکاسی
  • 100 * 76 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
فروش در - خانه حراج
28 فروردین 1392
برآورد
قیمت فروش
50%
آرتچارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£1,000
1,251 دلار آمریکا
-
£1,500
1,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | کثرت شماره ۱ از صادق تیرافکن
کثرت شماره ۱
برآورد
 
قیمت فروش
15.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی
جنگ و زندگی امروز
برآورد
 
قیمت فروش
7.526%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1390
آرتچارت | جمعیت 9 از صادق تیرافکن
جمعیت 9
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
7,200 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان، از مجموعه جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی
بدون عنوان، از مجموعه جنگ و زندگی امروز
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | مردم در حال کشتن مردم (از مجموعه عملیات سوپرمارکت) از فرهاد مشیری
مردم در حال کشتن مردم (از مجموعه عملیات سوپرمارکت)
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1388
آرتچارت | تحمل  عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت از فرهاد مشیری
تحمل عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | ما همه آمریکایی هستیم از فرهاد مشیری
ما همه آمریکایی هستیم
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 اسفند 1391
آرتچارت | سفیدبرفی از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€2,000
2,382 دلار آمریکا
-
€3,000
3,572 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,318
2,760 دلار آمریکا
7.28%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 9 اسفند 1399