• بدون عنوان 1390
  • چاپ روی بوم
  • عکاسی
  • 210 * 139 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضاء: « ۱۳۹۰ .۱/۱ و امضای هنرمند» (پشت اثر)
    تاریخ اثر: 1390
    تاریخ چاپ: 1400
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
16.667%
آرتچارت | در انتظار باران از مجموعه مصائب درختان از علی شکری
در انتظار باران از مجموعه مصائب درختان
برآورد
500,000,000﷼
1,563 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
1,563 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401