• ترکیب‌بندی زینتی شماره 14 1396
  • lapis lazuli, cobalt oil paint and pencil on linen
  • چاپ
  • 40.6 * 50.8 سانتی متر
  • تعداد نسخه: تک‌نسخه
5 تیر 1399
برآورد
$3,000 - $4,000
قیمت فروش
$5,250
50%
آرتچارت | رویاها از ارغوان خسروی
رویاها
برآورد
£2,000
2,486 دلار آمریکا
-
£3,000
3,729 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,100
7,583 دلار آمریکا
144%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 30 فروردین 1402
آرتچارت | UNTITLED (THREE FIGURES) از بهمن محصص
بدون عنوان (سه فیگور)
برآورد
 
قیمت فروش
36.364%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395