آرتچارت | جاذبه‌ی خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه‌ی خاطرات
برآورد
$1,700
-
$1,700
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرتچارت | مایه اینتیفادا لاندری از فرهاد مشیری
مایه اینتیفادا لاندری
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | پای پیانو از محمود سبزی
پای پیانو
برآورد
$200
-
$400
قیمت فروش
$120
60%
تاریخ حراج
حراج ویکلیف و شرکاء - 2 خرداد 1400
آرتچارت | شکل‌ها از حسین مادی
شکل‌ها
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
26.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | پورتفولیو‌ای از 41 اثر روی کاغذ از اردشیر محصص
پورتفولیو‌ای از 41 اثر روی کاغذ
برآورد
£15,000
18,239 دلار آمریکا
-
£20,000
24,319 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1402
آرتچارت | چاپ سیب 2 از سیا ارمجانی
چاپ سیب 2
برآورد
$200
-
$300
قیمت فروش
$375
50%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 27 تیر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شفیق عبود
بدون عنوان
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان (دو ماهی) از منصور قندریز
بدون عنوان (دو ماهی)
برآورد
£1,000
1,255 دلار آمریکا
-
£2,000
2,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,302
4,145 دلار آمریکا
120.133%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403