• بدون عنوان 1348
  • celotex on board
  • نقاشی
  • 85 * 61 سانتی متر
  • امضا شده خ.ریز 1970
    ابعاد قاب‌شده: 62.5 * 86 سانتی‌متر
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
- £7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,693 دلار آمریکا
5%
سایر آثار هنری خديجة رياض

آرتچارت | بدون عنوان از خديجة رياض
بدون عنوان
برآورد
£20,000
25,108 دلار آمریکا
-
£30,000
37,662 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 فروردین 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,693 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,899 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,659 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
7,813 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
10,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399