برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£204
276 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری خالد الرحال

آرتچارت | زنان بافنده و خورشید شرقی از خالد الرحال
زنان بافنده و خورشید شرقی
برآورد
€5,550
5,923 دلار آمریکا
-
€7,400
7,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
5,870 دلار آمریکا
15.058%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | رقص عربی از خالد الرحال
رقص عربی
برآورد
€2,500
3,047 دلار آمریکا
-
€3,500
4,266 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,250
3,961 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | سرِ یک پسر از خالد الرحال
سرِ یک پسر
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£10,000
13,978 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,369 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,485 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,082 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-3.362%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فیگور زن شماره‌ی 1 از مرتضی دره‌باغی
فیگور زن شماره‌ی 1
برآورد
 
قیمت فروش
35.644%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مرداد 1397
آرتچارت | پرتره‌ی مرد از قاسم حاجی زاده
پرتره‌ی مرد
برآورد
€200
244 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
قیمت فروش
€200
244 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
اس. جی. ال. آکشن - 29 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 آبان 1400