• زنان مراکش: حرم شماره. 11 1389
  • سی‌پرینت روی آلومینیوم
  • عکاسی
  • 249 * 102 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 15
  • نسخه 1
برآورد
£18,000
23,684 دلار آمریکا
- £25,000
32,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,895 دلار آمریکا
16.279%
آرتچارت | حرمسرا #18 از للا السيدی
حرمسرا #18
برآورد
£25,000
31,044 دلار آمریکا
-
£35,000
43,462 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
41,003 دلار آمریکا
10.067%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402