• نیچه بال می‌زند 1375
  • جوهر روی مقوا
  • نقاشی
  • 33 * 24 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
- €1,800
2,081 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری لوره غریب

آرتچارت | وراثت از لوره غریب
وراثت
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,500
1,734 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | پنج نسل از لوره غریب
پنج نسل
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از لوره غریب
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,500
1,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,503 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,156 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,734 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یکصد قدم از سیمین کرامتی
یکصد قدم
برآورد
$1,350
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,940
35,076 دلار آمریکا
179.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از شهلا احمدی مقدم
بدون عنوان
برآورد
$960
-
$1,440
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402