• بدون عنوان 1345
  • نقاشی
  • 70 * 120 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده لیلی 66
    ابعاد قاب‌شده: 128 * 78 سانتی‌متر
برآورد
£50,000
68,994 دلار آمریکا
- £70,000
96,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£100,800
139,092 دلار آمریکا
68%
آرتچارت | معمای شماره 16 از آیدین آغداشلو
معمای شماره 16
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
35.417%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1394
آرتچارت | ماهیگیر در حال آماده‌کردن تورش از لوی کیالی
ماهیگیر در حال آماده‌کردن تورش
برآورد
£30,000
41,935 دلار آمریکا
-
£50,000
69,891 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,250
105,186 دلار آمریکا
88.125%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درخت) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درخت)
برآورد
£80,000
100,000 دلار آمریکا
-
£120,000
150,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,562
140,703 دلار آمریکا
12.562%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | از جنوب: سیِستا از ضیا عزاوی
از جنوب: سیِستا
برآورد
£50,000
68,918 دلار آمریکا
-
£80,000
110,269 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,750
155,410 دلار آمریکا
73.462%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400