برآورد
€4,000
4,493 دلار آمریکا
- €6,000
6,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
6,178 دلار آمریکا
10%
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,000
16.667%
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 5 اسفند 1399
آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | قدم زدن از نیکزاد نجومی
قدم زدن
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از عادل السیوی
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,898 دلار آمریکا
58.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
5,323 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
6,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
5,703 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | از مجموعه حافظ از فرح اصولی
از مجموعه حافظ
برآورد
 
قیمت فروش
15.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391