• مقاومت: من یک سلاح دارم 1347
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 55 * 121 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به انگلیسی و عربی م.م عفیفی 1968؛ امضا شده، تیتر و تاریخ خورده به انگلیسی و عربی پشت اثر
    ابعاد قاب‌شده: 130 * 63 سانتی‌متر
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
- £10,000
13,799 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,760
45,205 دلار آمریکا
264%
آرتچارت | اسباب‌بازی‌های محبوب از طلا مدنی
اسباب‌بازی‌های محبوب
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$37,500
114.286%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 اردیبهشت 1398
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین کاظمی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1395
آرتچارت | زنی با چهار پرنده از فاطما بایا
زنی با چهار پرنده
برآورد
€16,000
17,204 دلار آمریکا
-
€22,000
23,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€38,000
40,860 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$40,320
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هوشنگ پزشک نیا
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | عقاب نابینا از بهمن محصص
عقاب نابینا
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | سقاخانه از منصور قندریز
سقاخانه
برآورد
€18,000
21,938 دلار آمریکا
-
€25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
47,532 دلار آمریکا
81.395%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | شور و شوق عارفانه از حسین کاظمی
شور و شوق عارفانه
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393