برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
27,027 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری محمود سعید

آرتچارت | نمایی از اسوان از محمود سعید
نمایی از اسوان
برآورد
£14,000
18,919 دلار آمریکا
-
£20,000
27,027 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | برهنه‌ی دراز کشیده روی مبل آبی از محمود سعید
برهنه‌ی دراز کشیده روی مبل آبی
برآورد
£120,000
150,508 دلار آمریکا
-
£150,000
188,135 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,900
174,213 دلار آمریکا
2.889%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | سه مرد در قایق بادبانی از محمود سعید
سه مرد در قایق بادبانی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,139 دلار آمریکا
کمینه برآورد 40,659 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 56,626 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+78.471%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | یک فکر از طلا مدنی
یک فکر
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 بهمن 1392