• آمینو اسید 1387
  • رنگ روغن و مرکب روی بوم
  • نقاشی
  • 39 * 59 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "و.چمانی 09" و امضا شده به فارسی (پایین راست)؛ امضا شده، لوکیشن خورده و تاریخ خورده "وحید چمانی، تهران، ایران، 09" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
292.857%
سایر آثار هنری وحید چمانی

آرتچارت | اسیدآمینه از وحید چمانی
اسیدآمینه
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,455 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,884 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,137 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.914%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بانویی ایستاده با لباس سبز از هيف قهرمان
بانویی ایستاده با لباس سبز
برآورد
£5,000
6,209 دلار آمریکا
-
£7,000
8,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
238.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 69) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 69)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,050
23,795 دلار آمریکا
281%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (فرم‌های آبستره) از جاذبیه سری
بدون عنوان (فرم‌های آبستره)
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£8,000
11,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
117.857%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400