منصوره حسینی

ایران | 1305 - 1391
مقایسه
درباره منصوره حسینی

در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
12
تعداد آثار
14
میانگین قیمت فروش
22,133 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
18,289 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
25,171 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
85.714%
میانگین رشد ارزش آثار
2.582%