• پرنده، پشت ببر خوابیده 1399
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 155.3 * 177.8 سانتی متر
  • رنگ روغن و مینا روی بوم
    امضاشده و تاریخ‌خورده "MAYSHA MOHAMEDI 2020" (لبه بوم و پشت اثر)
6 مهر 1402
برآورد
$40,000 - $60,000
قیمت فروش
$151,200
202.4%
آرتچارت | قاصدک از محمد احصایی
قاصدک
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | یزدان از محمد احصایی
یزدان
برآورد
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,000,000,000﷼
136,000 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد از محمد احصایی
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
239.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1393
آرتچارت | سه رُز از فرهاد مشیری
سه رُز
برآورد
 
قیمت فروش
55%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | Globe از نصرالله افجه ای
کره
برآورد
 
قیمت فروش
11.364%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | زنگ های بی صدا (از مجموعه آیینه‌ی زمان) از رضا درخشانی
زنگ های بی صدا (از مجموعه آیینه‌ی زمان)
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | گنبد آبی 2 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 2
برآورد
 
قیمت فروش
2.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان) از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان)
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
184,000 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400