• پرنده، پشت ببر خوابیده 1399
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 155.3 * 177.8 سانتی متر
  • رنگ روغن و مینا روی بوم
    امضاشده و تاریخ‌خورده "MAYSHA MOHAMEDI 2020" (لبه بوم و پشت اثر)
6 مهر 1402
برآورد
$40,000 - $60,000
قیمت فروش
$151,200
202.4%
سایر آثار هنری مایشا محمدی

آرتچارت | خیلی جوان برای ثبات از مایشا محمدی
خیلی جوان برای ثبات
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$107,100
53%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 اردیبهشت 1402
آرتچارت | کالیفرنیا هوشیار از مایشا محمدی
کالیفرنیا هوشیار
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,400
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 23 اسفند 1402
آرتچارت | ۴۰ عشق از مایشا محمدی
۴۰ عشق
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 58,553 دلار آمریکا
کمینه برآورد 29,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.506%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | قاصدک از محمد احصایی
قاصدک
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | یزدان از محمد احصایی
یزدان
برآورد
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,000,000,000﷼
136,000 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد از محمد احصایی
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398